2013-07-10

Faktura-, expeditions- och aviavgifter

Måste man betala faktureringsavgifter?

Det spelar ingen roll vad man kallar en avgift för; en fakturas innehåll ska stämma med det parterna har avtalat om. Av detta följer att man inte får lägga till något i fakturan som inte har överenskommits, till exempel en faktureringsavgift. Som köpare har man rätt minska fakturabeloppet med faktureringsavgiften, samt påförd moms som avser faktureringsavgiften, när man betalar fakturan. Faktureringsavgifter får alltså endast tas ut om köparen på förhand har godkänt den. Har man under en längre tid betalat faktureringsavgifter inom ramen för ett avtalsförhållande så kan det dock ses som att man i efterhand har godkänt faktureringsavgiften som en del av avtalet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.15 - 2012