2013-07-08

Fakturamodellen

Jag har hört talas om fakturamodellen och att vi företagare spelar en stor roll i systemet med ROT-avdrag. På vilket sätt?

Fakturamodellen införs från och med den 1 juli 2009. Den innebär för alla husarbeten (inkl ROT-arbeten) att sedan arbetet utförts, fakturerats och betalning för halva arbetskostnaden inkl moms har erhållits från köparen, ska utföraren (byggföretaget) begära utbetalning av den andra halvan av arbetskostnaden inkl moms (dock högst 50 000 kr) från Skatteverket. För detta ändamål ska finnas en särskild blankett som ska tas fram av Skatteverket. Observera att Du måste ha fått betalt för halva arbetskostnaden innan Du kan begära utbetalning av resterande del. I begäran om utbetalning ska Du ange inte bara Dina egna identitetsuppgifter utan även motsvarande uppgifter om Din kund och beteckningen på den fastighet/ägarlägenhet eller namn på bostadsrättsföreningen och lägenhetsbeteckning om det är fråga om en lägenhet där Du utfört arbeten. Skatteverket har uttalat att utbetalning beräknas kunna ske inom 10 dagar i normalfallet. När utbetalning gjorts anses köparen ha fått en preliminär skattereduktion. Slutlig skattereduktion ska köparen ansöka om i samband med inkomstdeklarationen. Ytterligare upplysningar om fakturamodellen finns i Skatteverkets broschyr SKV 323 och på Skatteverkets hemsida. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.19 - 2009