2014-04-07

Fallet med dubbla besiktningsutlåtanden

Vi har mottagit ett utlåtande från en slutbesiktning. Efter ca 14 dagar kommer ett nytt och justerat utlåtande innehållande ytterligare fel än de som antecknats i det tidigare. Vilket utlåtande gäller?

Svaret är entydigt - det första besiktningsutlåtandet. Detta givetvis under förutsättning att det första utlåtandet inte enbart har varit ett utkast för synpunkter från parterna. Har ett besiktningsutlåtande utfärdats i original så gäller detta utlåtande såvida det inte överklagats inom tre veckorsperioden. Det är viktigt att inte glömma bort att en besiktning är en typ av förrättning där det ytterst är besiktningsmannen som fattar beslut i frågan om fel etc. Själva besiktningsutlåtandet ska avfattas skriftligen och undertecknas av besiktningsmannen. Om besiktningsutlåtandet ska justeras i efterhand så krävs det alltså att besiktningsmannen träffar en överenskommelse med samtliga parter (med eller utan en ny besiktning) för att en sådan justering ska vara bindande. Notera dock att ett andra besiktningsutlåtande med noterade fel i vart fall måste ses som en reklamation av felen och kan följaktligen inte lämnas helt utan avseende. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.12 - 2014