2015-10-27

Får man pruta på offentliga anbud?

Vi har lämnat anbud på upprustning av en kommunal parkanläggning. Vårt anbud är på 2,4 mkr, men nu vill beställaren pruta och få ner priset. Får man göra det?

Upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) delas upp i upphandlingar över respektive under ett tröskelvärde. För byggentreprenader är tröskelvärdet ca 45 mkr och vid upphandlingar under detta tröskelvärde är det möjligt för beställaren att förhandla med anbudsgivarna. En förhandling får inte leda till att villkoren för kontraktet ”ändras väsentligt”, men att enbart förhandla om anbudspriset anses vara tillåtet enligt LOU. Vid upphandlingar över tröskelvärdet är som huvudregel förhandling med anbudsgivarna inte tillåtet. Vid upphandlingar i försörjningssektorn där LUF är tillämplig är det alltid tillåtet att förhandla. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.31 – 2015