2014-10-30

FEL MATERIAL – VEMS ÄR FELET

Vi skickade en förfrågan till en fönsterleverantör om inåtgående fönster med aluminiumklädd utsida och fick en offert från leverantören som vi godkänt. Vid leveransen visade det sig att samtliga fönster är utåtgående. Leverantören påstår att det framgår av offerten att de offererat utåtgående fönster, men det är inget vi upptäckt. Kan vi kräva omleverans? Vi har inte avtalat om ABM 07.

I och med att ni tagit emot och godkänt leverantörens offert där det enligt uppgift framgår (om än otydligt) att de offererat utåtgående fönster så får ni anses ha ingått avtal om utåtgående fönster. Ni kan därför inte begära omleverans. Om ni däremot i er förfrågan hade angivit ABM 07 som avtalsvillkor så hade läget varit annorlunda. I punkten 3 i nämnda avtalsvillkor framgår att om säljarens anbud avviker från köparens förfrågan ska detta anges tydligt i anbudet. Det inne­bär att eftersom leverantören inte tydligt i sitt anbud förklarat att de offererat utåtgående fönster istället för inåtgående fönster så har de levererat fel sorts fönster enligt huvudregeln i ABM 07 punkt 3. Ni hade då haft rätt till omleverans på säljarens bekostnad. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.30 - 2014