2013-07-09

Finstädning

Måste entreprenören alltid ”finstäda”?

Parternas respektive skyldigheter i detta avseende brukar anges i AF-delen under AFJ.75. Begreppet finstädning förekommer inte där men motsvaras närmast av ”slutrengöring” vilket omfattar bland annat dammsugning, avtorkning och fönsterputsning. Detta skall leda till ett ”tipp topp-skick” – rent och snyggt. Slutrengöring torde i regel ingå i entreprenörens skyldighet inför slutbesiktningen även om det inte direkt anges i kontraktet, i vart fall vid nybyggnation. Särskilt vid underentreprenader, där andra arbeten ska utföras senare, ligger det dock ofta i sakens natur att endast renhållning och rengöring ingår om inte annat anges i kontraktet. ”Renhållning” innebär enligt TNC 95 bortforsling av spill, emballage med mera och ”rengöring” betyder avlägsnande av förorening. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.3 – 2009