2017-09-08

Fixad ”B-anmärkning” kan det utgöra ÄTA-arbete?

Vid slutbesiktningen av en byggnad så konstaterades ett konstruktionsfel i portsystemet som besiktningsmannen ansåg att beställaren ansvarade för (så kallad B-anmärkning). Entreprenaden godkändes och beställaren tog fram nya konstruktionshandlingar för ett nytt portsystem. Är denna beställning att betrakta som ett ÄTA-arbete? Standardavtalet AB 04 gäller för entreprenaden.

Om beställningen av ett nytt portsystem görs efter entreprenadens godkännande så är det fråga om arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång och inte ett ÄTA-arbete, enligt AB 04. Beställningen av ett nytt portsystem är därför att betrakta som en ny entreprenad. Detta innebär också några väsentliga skillnader. Entreprenörens rättighet och skyldighet att utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren föreligger endast under entreprenadtiden, se AB 04 kap. 2 § 3. Preskriptionstiden för att fakturera ÄTA-arbeten är 6 månader räknat från entreprenadens godkännande. Men för arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång räknas istället preskriptionstiden om två år från det att arbetena utförts, jfr AB 04 kap. 6 § 19. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.24– 2017