2013-07-08

Följer garantin huset?

Följer garantin med huset eller den tidigare ägaren vid försäljning?

Byggföretagens garantier övergår inte med automatik till en ny ägare motsvarande garantier vid försäljningen av lös egendom. Istället gäller följande. Om en byggfelsförsäkring finns tecknad så följer denna med huset. En sådan skall enligt lag finnas för nyproducerade småhus för permanent bruk. Säljs huset inom en tioårsperiod skall försäkringen även gälla den nya ägaren. När byggfelsförsäkring ej finns tecknad (t ex vid reparation och ombyggnad) gäller entreprenörens garanti endast gentemot beställaren i enlighet med kontraktet. För att beställaren skall kunna överlåta kontraktet (och därmed garantin) till en ny fastighetsägare krävs entreprenörens medgivande. Om kontraktet inte har överlåtits får en ny fastighetsägare vända sig till säljaren (om dolt fel föreligger) som sin tur får vända sig till entreprenören och reklamera felet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.34 - 2009, samt nr.31 - 2013