2013-07-10

Förfallen faktura - effekten av ett bestridande

Min beställare betalar inte mina fakturor, vad kan jag göra?

Om beställaren har bestridit din faktura ska du vända dig direkt till domstol. Det strider mot god sed att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden om fakturan är bestridd. För en faktura som har förfallit till betalning och som inte har bestridits kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Beställaren får då ett betalningsföreläggande från Kronofogden gällande din fordran. Beställaren kan välja att betala, acceptera eller bestrida skulden. Om skulden betalas måste ansökan skriftligen dras tillbaka. Om skulden accepteras, men inte betalas, så kommer Kronofogden att fastställa fordran genom ett utslag. Finns ett utslag kan Kronofogden driva in skulden åt dig. Om beställaren bestrider skulden kan inte Kronofogden fortsätta att handlägga målet, men om man begär det så överlämnar Kronofogden målet till tingsrätten, som handlägger det som ett vanligt tvistemål. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.18 - 2012