2014-06-05

Förlängd kontraktstid

Vi har kontinuerligt under entreprenaden uppdaterat våra tidplaner och lämnat över till beställaren med anledning av utförda ÄTA-arbeten. Det måste väl innebära att beställaren är medveten om att byggtiden är förlängd och att vi inte kommer att krävas på vite? AB 04 är avtalsvillkor.

Att tidplaner ändras innebär inte automatiskt att även kontraktstiden ändras. Det är från kontrakts­tidens slut vitet ska beräknas om inte entreprenören har rätt till tidsförlängning. För att få rätt till tidsförlängning krävs som huvudregel att entreprenören har underrättat beställaren om att ÄTA-arbetet kommer att medföra rubbning av tidplanen eller försening av entreprenaden. Ni får argumentera för att ni har uppfattat den justerade överenskomna tidplanen som att ni fått godkänt på er begärda tids­förläng­ning med anledning av ÄTA-arbetena. För att vara helt säker på att man fått ett godkännande på begärd tidsförlängning är det bäst att få det dokumenterat skriftligen i ett mejl eller att frågan om förlängd kontraktstid tas med i ett byggmötesprotokoll. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.18 - 2014