2014-06-05

Förlängning av anbuds giltighetstid

Vi kom tvåa efter att ha lämnat anbud till en kommun på en byggentreprenad. Vi begärde överprövning och kammarrätten beslutade att kommunen skulle göra en ny utvärdering. Kommunen svarade med att avbryta upphandlingen eftersom det inte längre fanns några giltiga anbud. Vad ska vi göra?

I aktuellt fall borde ni självmant ha förlängt anbudets giltighetstid före det att fristen löpte ut. På så vis hade ni inte blivit beroende av om kommunen begärde förlängning av anbuden eller inte. Det finns nu en teoretisk möjlighet att klaga på kommunens avbrytandebeslut, men eftersom rättsläget är mycket osäkert när det gäller en kommuns möjlighet att fullfölja en upphandling när anbuds giltighetstid löpt ut, så är det inte något som vi kan rekommendera. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.17 – 2014