2017-05-17

Försäkring enligt ABS 09

Enligt ABS 09 ska jag som entreprenör kunna visa beställaren att jag har en allriskförsäkring och en ansvarsförsäkring under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande. Eftersom jag från mitt försäkringsbolag endast kan få ett försäkringsbevis på ett år i taget har jag ingen reell möjlighet att uppfylla detta kontraktsvillkor. Begår jag ett kontraktsbrott om jag bara visar upp mitt aktuella försäkringsbevis?

Nej. Den bestämmelse du hänvisar till, ABS 09 p. 29, ska förstås på sätt att du har en skyldighet att löpande redovisa att du innehar överenskomna försäkringar. Om beställaren önskar få bevis om detta är det därför tillräckligt att visa upp ditt aktuella försäkringsbevis. Du begår således inget kontraktsbrott om du gör just detta. Om beställaren önskar bevis för kommande försäkringsperiod ska du visa upp det så snart försäkringsgivaren kan tillhandahålla dig det. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.16– 2017