2014-06-05

Försening på grund av byggställningar

Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Vi har anmält det som ett hinder till beställaren. Beställaren har meddelat att vi inte får någon tidsförlängning.  Har vi inte rätt till tidsförlängning enligt AB 04?

Svårigheter med att få fram byggnadsställningar i tid till byggstart räknas normalt inte som ett hinder. Det åligger er att i planeringen se till att beställa byggnads­ställningar i god tid inför byggstart. För att ni ska få rätt till tidsförlängning krävs att det är fråga om ett hinder utanför er kontroll som ni inte kunnat räkna med och heller inte kan undanröja. Genom att beställa ställningar i god tid eller beställa från någon annan så hade ni troligen kunnat få fram ställningar i tid. Vad ni däremot inte borde ha behövt räkna med eller kunnat förhindra är om leverantören plötsligt försätts i konkurs och det inte på kort varsel går hitta en leverantör som kan leverera en ställning i tid till byggstart. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.19 – 2014