2018-11-16

Försening på grund av sena byggnadsställningar

Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Har vi enligt AB 04 rätt till tidsförlängning p.g.a. detta?

Den bestämmelse som aktualiseras i anledning av förseningen är AB 04 kap. 4 § 3 om hinder och förlängning. Enligt vad som därvid följer har entreprenören rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om denne hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden p.g.a. vissa i bestämmelsen angivna förhållanden. Att en entreprenör ”inte får fram byggställningar i tid” ger normalt sett inte rätt till tidsförlängning. En central fråga är orsaken till att byggnadsställningarna inte kunde levereras och sättas upp i tid. Om förseningen beror på beställaren eller om vädret påverkade möjligheten att montera ställningarna kan ni i vissa fall ha rätt till tidsförlängning. På samma sätt kan t ex strejk eller konkurs hos en leverantör som försvårar en leverans också berättiga till tidsförlängning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.35–2018