2014-10-30

Förseningsvite eller tidsförlängning

Vi har kommit överens med vår beställare om tidsförlängning avseende entreprenadens färdigställande. Trots överenskommelsen anser sig beställaren ha rätt att utkräva förseningsvite till följd av det senare avlämnandet. Är detta korrekt enligt AB 04?

Om entreprenören och beställaren har kommit överens om en ändring av kontraktstiden så gäller den nya tidpunkten för avlämnande. Förseningsvite utgår enligt bestämmelserna i AB (kapitel 5 § 3) för varje vecka entreprenören överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställandet som ska gälla enligt kapitel 4 §§ 2 eller 3. Det innebär att om parterna har kommit överens om tidsförlängning så har beställaren ingen rätt att kräva entreprenören på förseningsvite för perioden mellan kontraktstidpunkten och den ändrade tiden för färdigställandet. Om entreprenaden färdigställs inom den ändrade tiden föreligger över huvudtaget ingen försening. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.29 - 2014