2016-06-13

Garantitid 1 eller 5 år?

Vi har köpt in ett antal vitvaror från en leverantör och undrar hur lång garantitiden på varorna är. Enligt kontraktet gäller ABM 07 med det branschspecifika tillägget EHL Bygg 2007 (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer).

Avtalsvillkoren i ABM 07 och EHL skiljer sig väsentligt åt. En sådan sak är garantitiden. ABM 07 ger köparen en garantitid på 5 år, medan EHL endast ger en garanti på 1 år för köp av varor. Om leverans har skett till en entreprenad börjar denna frist enligt EHL att räknas först när entreprenaden är slutbesiktigad. Om du som entreprenör har avtal om AB/ABT där ni som huvudregel svarar 2 år respektive 5 år för material och varor mot beställaren har ni svårt att med framgång begära att leverantören avhjälper felet om EHL:s villkor gäller. Formuleringen i kontraktet är tvetydig och skapar osäkerhet kring vilka villkor som ska gälla och i vilka delar. Ni ska givetvis i detta fall välja att argumentera utifrån ABM 07 som ger er mer förmånliga villkor. Om inte annat stadgas i ABM, gäller dessutom Köplagen som ger er fler rättigheter än EHL som tvärtom begränsar köparens rättigheter mot vad som annars hade gällt enligt köplagens bestämmelser. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.20 – 2016