2017-02-02

Garantitid för särskild vara – vem har rätt?

Ett antal fläktvärmare som vi installerat åt vår kund fungerar inte längre som de ska. Det var kunden som bestämde att just dessa fläktvärmare skulle installeras i byggnaden. Kunden hävdar nu att garantin gäller i 5 år men när vi frågar vår leverantör av fläktvärmaren så menar de att garantin är 2 år på deras levererade varor. Standardavtalet ABT 06 är avtalat. Vad gäller?

Enligt ABT 06 kap 4 § 7 gäller följande: ”Garantitiden är fem år för entreprenaden. För av beställaren föreskrivet särskilt material eller särskild vara (fabrikat) är garantitiden två år. Om entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid för material eller vara, gäller denna längre garantitid även mellan entreprenören och beställaren.” Era fläktvärmare är sådant som kan anses vara särskild vara enligt bestämmelsen ovan. Garantitiden är alltså två år. Vilken garantitid er leverantör har lämnat har bara betydelse mot er beställare om den garantitiden är längre än det som annars följer av ABT 06. Även om garantin inte längre gäller, löper en ansvarstid på varan under tio år, men då gäller andra ansvarsregler. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.02– 2017