2013-07-10

Glömt att ansöka om ROT-utbetalning

Mitt bolag har utfört ett arbete under 2011 där det var avtalat att kunden skulle nyttja ROT-avdrag. Kunden betalade sin del. Vår bokföringsbyrå har sedan av misstag inte skickat in ansökan om ROT till skatteverket i tid och vi fick därför avslag på ROT-ansökan. Finns det möjlighet att få en ändring av skatteverkets beslut?

I det aktuella fallet skulle ansökan om ROT för arbete utfört 2011 inkommit till skatteverket senast 2012-01-31. Några undantag från att inkomma med ansökan i tid finns inte. Då misstaget utförts av en bokföringsbyrå ansvarar denna och bolaget kan rikta krav på skada mot bokföringsbyrån. För det fall bolaget själv varit det som har missat att ansöka i tid kan bolaget ta upp den uteblivna intäkten som en kundförlust och då även få momsen återbetalad. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.34 - 2012