2018-09-21

Håll isär begreppen konsult och underentreprenör

Vi ska bygga en idrottshall och behöver anlita en konsult för att projektera delar av byggnaden. Vi är generalentreprenör och arbetar på löpande räkning gentemot vår beställare. Vi undrar om vi kan ta betalt för konsulten som en underentreprenad enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kapitel 6 § 9?

Nej, ni måste hålla isär begreppen konsult respektive underentreprenör. En underentreprenör utför en entreprenad åt entreprenören medan en konsult projekterar åt, i detta fall, entreprenören enligt sitt uppdragsavtal. Eftersom konsultens arbete avser projektering följer rätten till ersättning av ABT 06 kapitel 6 § 9 punkt 7 medan rätten till ersättning för underentreprenörer följer av ABT 06 kapitel 6 § 9 punkt 5. För det fall er underentreprenör skulle anlita en egen konsult för projekteringen kommer den kostnaden emellertid gentemot er beställare redovisas som en kostnad för underentreprenaden (punkt 5). Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.27–2018