2017-05-17

Hantverkarformuläret 14 och ABS 09

Jag har hört talas om Hantverkarformuläret 14 och ABS 09, men är osäker på när jag ska använda dessa avtal. Har ni några tips på hur jag ska tänka och vad händer om jag tar ”fel” avtal?

Vi rekommenderar entreprenörer att använda sig av dessa avtal när arbete ska utföras åt en konsument. ABS 09 är avsett att användas vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader), medan Hantverkarformuläret 14 är avsett att användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten. Vid arbete på småhusentreprenader följer bl.a. en rätt för konsumenten att begära slutbesiktning av arbetet. Om du råkat avtala om ABS 09 där detta åtagande är föreskrivet, när arbetet egentligen inte träffas av småhusreglerna i konsumenttjänstlagen, har du som entreprenör ändå åtagit dig denna förpliktelse. Inte minst av detta skäl är det viktigt att använda rätt standardavtal. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.15– 2017