2018-12-10

Har inte kommunen begått avtalsbrott?

Vi lämnade anbud i en upphandling avseende byggnation av en fritidsgård. Vi fick så småningom ett tilldelningsbeslut från kommunen med besked om att vi hade vunnit upphandlingen. Men sedan hörde en annan entreprenör av sig till kommunen och invände mot förfrågningsunderlaget. Och endast ett par dagar senare meddelade kommunen att upphandlingen ska göras om. Kan kommunen göra så när vi har fått besked om att vi har vunnit?

Typiskt sett är svaret på frågan ja. Att ett tilldelningsbeslut har meddelats till er fördel är inte detsamma som att ett avtal har träffats mellan er och kommunen. Till skillnad från ett avtal medför ett tilldelningsbeslut som huvudregel inga rättsverkningar (utöver att den absoluta sekretessen upphävs). Upphandlingen kan således som huvudregel komma att ändras eller rättas av kommunen efter att ett tilldelningsbeslut har meddelats. Det kan ske på kommunens initiativ (vanligtvis efter att en annan anbudsgivare har invänt mot upphandlingen) eller efter en prövning av domstol. Självklart får kommunen dock inte rätta eller ändra en upphandling för att gynna eller missgynna en särskild leverantör. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.38–2018