2016-10-19

Hinder på grund av utebliven ÄTA-beställning?

Vår beställare är underrättad om ett ÄTA-arbete i form av dyrare isolering för att ljudkraven ska uppfyllas. Beställaren delar inte vår uppfattning om att det rör sig om ett ÄTA-arbete och vill därför inte godkänna detta. Kan vi stanna arbetet och anmäla hinder? AB 04 gäller.

Om beställaren inte godkänner den dyrare isoleringen som ÄTA-arbete har ni två val. Ni kan antingen utföra den dyrare isoleringen (trots utebliven beställning) och ni har då rätt till ersättning om er uppfattning i efterhand visar sig riktig. Alternativt kan ni utföra isoleringen såsom ni uppfattat det vara föreskrivet av beställaren (billigare isolering) och hoppas att besiktningsmannen anser att det inte föreligger något fel när det gäller den aktuella isoleringen. Bekymret är om det senare visar sig att det inte rör sig om ett ÄTA-arbete. Detta eftersom kostnaderna för att åtgärda isoleringen i efterhand förmodligen blir betydligt dyrare än att från början använda er av den dyrare isoleringen. Möjligheten att anmäla hinder och kräva ersättning enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 och kap. 5 § 4 föreligger endast om beställaren dröjer eller underlåter att lämna besked över huvud taget (jfr kommentaren till kap. 2 §§ 7 och 8). Så har inte varit fallet. Ni har alltså inte rätt att stanna arbetet p.g.a. att beställaren inte delar er uppfattning att det rör sig om ett ÄTA-arbete. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.29– 2016