2013-07-09

Hur beräknas förseningsvite?

Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?

En försening upphör först då entreprenaden är så färdigställd att den kan bli godkänd vid en slutbesiktning. Om entreprenaden inte blir godkänd utan besiktningsmannen föreskriver ny eller fortsatt slutbesiktning löper entreprenadtiden och därmed förseningen ända fram till och med godkännandet. Har entreprenaden däremot godkänts utgår normalt inget vite för den tid det tar att avhjälpa kvarstående fel. Enligt AB 04 kap 7 § 2 tredje stycket kan en del av entreprenaden efter parternas överenskommelse göras till föremål för en kompletterande slutbesiktning. En sådan besiktning ska inte utgöra hinder för entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats. I frågeställarens fall har alltså entreprenaden godkänts i rätt tid. För att kräva vite endast för del av entreprenad som har gjorts till föremål för kompletterande slutbesiktning krävs att vite även överenskommits för denna del. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.40 - 2011