2015-02-19

Hur fungerar det med ABM 07?

Vi har ett avtal med en byggvaruleverantör och har avtalat om att ABM 07 skall vara en del av avtalet. Jag har sett på leverantörens offerter att det står att ABM 07 med Sveriges Järnhandlareförbunds rekommendation till tilläggsbestämmelser gäller. Kan tillägget bli gällande om vi beställer enligt offerten trots att vi inte har avtalat om tillägget i det ursprungliga avtalet?

Om en hänvisning till tillägget till ABM 07 är tydligt angiven i offerten så gäller det. Skriver ni däremot ett slutligt avtal eller en beställningsbekräftelse som hänvisar till ABM 07 utan ändringar och tillägg så är ni på den säkra sidan. Det bör nämnas att om det aktuella tillägget till ABM 07 avtalas så innebär det bl.a. delvis en bortskrivning av den 5-åriga garantitiden. Mot denna bakgrund uppmanar vi entreprenörer att inte godta tillägget. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.35 – 2014