2015-09-21

Hur hittar jag rätt indextal?

Vi har ingått ett entreprenadavtal där vi har avtalat om fast pris med indexersättning och att indexersättningen skall beräknas enligt det s.k. Entreprenadindex. Var kan jag få uppgifter om de indextal som används vid beräkningen av indexersättningen?

Uppgifter om äldre indextal för Entreprenadindex (fram till ett par år bakåt i tiden) kan man få genom hemsidan www.byggindex.scb.se. På denna hemsida finns också hjälpmedel för att kunna räkna med Entreprenadindex. Uppgifter om nyare indextal (från senare år) finns i tidningen Byggindex som man kan beställa genom hemsidan ovan. För Entreprenadindex finns det indextal för många olika kategorier av arbeten, material m.m. för olika månader. Den som har frågor om Entreprenadindex kan också vända sig till Statiska centralbyrån eller till Sveriges Byggindustrier. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.26 - 2015