2017-03-13

Hur kan BAS-U utses vid delad entreprenad?

Kan ett företag som är beställare (och byggherre) utse en entreprenör som BAS-U vid en delad entreprenad? Beställaren gör gällande att det är vårt företag som i huvudsak kommer att vara etablerat på byggarbetsplatsen. Det är en utförandeentreprenad med AB 04 som standardavtal.

Det korta svaret på er fråga är ja – byggherren (beställaren) kan utse en entreprenör som byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden (BAS-U) oavsett vilken upphandlingsform det är fråga om. Förutsättningen är att entreprenören samtycker till det. BAS-U ansvarar bland annat för samordningen av arbetsmiljön på plats och har de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen (3 kap 7 b och 7 f §§) och AFS 1999:3 (13-16 §§). Den som utses till BAS-U kan vara en juridisk eller fysisk person samt ska ha tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet, något som byggherren också ska kunna styrka. Vid en delad entreprenad kan beställaren däremot inte överlåta själva byggherreansvaret enligt arbetsmiljölagen till någon av entreprenörerna. Anledningen är att ingen av entreprenörerna anses vara så pass självständig att denna kan ha en möjlighet att självständigt kunna påverka arbetsmiljöns förutsättningar. Det är därför viktigt att skilja på vad en utsedd BAS-U ansvarar för och byggherrens arbetsmiljöansvar i stort. Publicerad i tid ningen Byggindustrin nr.08-2017