2018-04-06

Hur länge kan vi vänta med att fakturera?

 Vi har anlitat en underentreprenör som har utfört markarbeten. Arbetena färdigställdes för över två år sedan och underentreprenören har först nu skickat en faktura till oss. Måste vi betala fakturan och kan vi i så fall skicka en faktura till vår kund? AB 04 och AB-U 07 gäller.

Det framgår inte av frågan när entreprenaden godkändes men enligt AB-U 07 gäller enligt huvudregeln att markentreprenören måste framställa krav på ersättning för kontraktsarbeten och eventuella ÄTA-arbeten inom 22 månader respektive fyra månader från entreprenadens godkännande. Om markentreprenören inte har hunnit framställa sitt krav på ersättning inom dessa tider så har denne inte heller rätt till betalning (preskription). Om markentreprenören däremot har framställt sitt krav på ersättning inom rätt tid är ni skyldiga att betala fakturan. Ni kan då framställa ert krav på ersättning gentemot er beställare så länge ni för kontraktsarbeten och eventuella ÄTA-arbeten gör det inom två år respektive sex månader från entreprenadens godkännande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr. 11-2018