2018-04-20

Hur många väggar ska rivas?

 

Vi räknar på ett jobb där beställaren i en beskrivning angett att vi ska riva innerväggar ”i erforderlig omfattning”. Det är två gamla kontorsrum som ska byggas om till ett större konferensrum. I förfrågningsunderlaget finns en planritning där nuvarande innerväggar är markerade och en ritning på hur de tilltänkta konferensrummen ska vara beskaffade (uppgift om kvadratmeter). Information saknas om det finns några bärande innerväggar. Hur många väggar bör jag räkna med att riva? Vi kommer att arbeta på ABT 06.

 

Enligt ABT 06 kap 1 § 2 följer att handlingarna kompletterar varandra, om inte omständigheterna föranleder annat. Eftersom uppgift om antal innerväggar framkommer på ritningen ska du utgå ifrån det antalet när du beräknar kostnaden för rivningsarbetet. Du ska med andra ord riva så många väggar som krävs för att uppnå beställarens krav gällande konferensrummets utformning. Precis som du skriver anger inte förfrågningsunderlaget väggarnas bärande egenskaper. I den delen är det upp till dig att göra en fackmässig bedömning av hur förhållanden antas vara på entreprenaden (se ABT 06 kap 1 § 9). Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.13-2018