2016-01-25

Hur sent kan beställaren avbeställa ett jobb?

Vi fick i uppdrag att utföra grundläggning åt en beställare (ABT 06 gäller). Kort tid efter påbörjad entreprenad har beställaren avbeställt återstående arbeten. Beställaren vill nu bara betala för det grävarbete vi utfört. Får beställaren avbeställa och har vi då inte rätt att få mer betalt?

En princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Den principen har man gått ifrån i standardavtalen AB/ABT och gett beställaren en obegränsad rätt att avbeställa arbeten (kap 2 § 3). För att entreprenören då inte helt ska gå miste om sin inkomst finns en speciell avräkningsregel i kap 6 § 11. I korthet innebär regeln att ni får ersättning med 10 procent av det avbeställda arbetet och därutöver har rätt till ersättning för viss utebliven vinst om det avbeställda arbetet överstiger 20 procent av kontraktssumman. Dessutom har ni rätt till ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader på avbeställt arbetet t ex för projektering eller Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 1- 2016