2019-04-01

Index utan avtal?

Vi har ingått ett entreprenadavtal med en beställare där vi kom överens om ett timpris för våra yrkesarbetare. Entreprenaden är nu inne på sitt tredje år och vår faktiska kostnad för yrkesarbetarna har ökat. Beställaren är ointresserad av att omförhandla priset, men visst skulle man kunna tillämpa Entreprenadindex och på så vis få till en höjning?

Entreprenadindex är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader som bl.a. brukar användas mellan beställare och entreprenörer där arbetet beräknas pågå under en längre tid. Förutsättningen för att tillämpa Entreprenadindex är att parterna åberopat det i sitt avtal. Det är således avtalet som styr om du har rätt till en prisjustering av det överenskomna timpriset. Om avtalet saknar hänvisning till Entreprenadindex kan priset inte justeras på den grunden. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 9-2019