2018-11-28

Ingår byggnadsställningar i avtal med fast pris?

Vi håller på med fasadarbeten åt en bostadsrättsförening. Vi har avtalat om AB 04 och en fast kontraktssumma. Under flera månader har vi dock fakturerat särskilt för de ställningar vi använder. Men nu vill bostadsrättsföreningen inte längre betala för dessa utan påstår att kostnaden för ställningarna borde ingå i vårt fasta pris.  Vad gäller?

Av AB 04 kap. 1 § 9 följer att entreprenören ska anskaffa allt som behövs för entreprenadens utförande på egen bekostnad om inte annat framgår av kontraktshandlingarna. Detta innebär att bostadsrättsföreningen på goda grunder kan invända att kostnaderna för ställningarna ingår i kontraktssumman så länge inte annat har avtalats särskilt. Att ni har fakturerat kostnaden separat och bostadsrättsföreningen har betalat extra för ställningarna under en tid kan visserligen indikera en annan överenskommelse. Men det lär krävas något mer än betalningarna för att ni framgångsrikt ska kunna driva en sådan linje. Däremot har ni typiskt sett rätt att ta extra betalt om bostadsrättsföreningen vill använda era ställningar för annat arbete medan ställningarna ändå är på plats (jfr AB 04 kap. 1 § 9 st. 4). Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.36–2018