2014-04-25

Kan ABK 09 tillämpas mot konsument?

Min fråga är om ABK 09 kan användas mot privatpersoner? Eftersom konsumenttjänstlagen inte är tillämplig vid konsulttjänster så förmodar jag att inte heller ABS 09 eller Hantverkarformuläret är rätt standardavtal i sammanhanget.

Vi ser inga problem med att använda ABK mot privatpersoner och som Du så riktigt skriver så gäller inte konsumenttjänstlagen vid konsulttjänster. ABS 09 och Hantverkarformuläret är standardavtal som vi rekommenderar vid småhusentreprenader eller hantverkstjänster där enskild konsument är beställare. Handlar det däremot om ett renodlat konsultuppdrag rekommenderar vi istället ABK 09 oavsett om kunden är näringsidkare eller konsument. Inte heller innehåller ABK 09 någon skiljeklausul som skulle kunna tänkas vara ett oskäligt avtalsvillkor i ett konsumentförhållande. I händelse av tvist hänvisar dokumentet således till allmän domstol istället för det dyrare skiljeförfarandet. Att dokumentet som alternativ erbjuder parterna att välja en förenklad tvistelösning i form av en ojävig skiljeperson är dock inte något vi betraktar som oskäligt i detta sammanhang. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.14 – 2014