2018-06-26

Kan man återkalla anbud för att uppdatera det?

Vi har med e-post lämnat ett anbud till ett fastighetsbolag. Ganska snart efter att vi skickat anbudet kom vi på att vi glömt att i priset räkna med en viss kostnad. Hade vi kunnat återkalla anbudet

En återkallelse av ett anbud kan göras om återkallelsen kommer mottagaren till handa innan, eller senast i samband med att denne tar del av anbudet. Begreppet ”till handa” innebär att meddelandet med återkallelsen kommit fram till mottagaren. När det gäller e-post sker detta när meddelandet nått mottagarens informationssystem (som utgångspunkt när mottagarens server tar emot meddelandet). Innebörden av att mottagaren ”tar del av anbudet” är att mottagaren får kunskap om meddelandets innehåll (läser det). Om ert e-postmeddelande med återkallelsen kommit fram till mottagaren senast i samband med att denne läser anbudet kan ni alltså återkalla ert anbud. I vissa fall, till exempel om återkallelsen enbart innebär en rättelse av anbudet, kan återkallelse av ett anbud göras även om mottagaren tagit del av anbudet men denne ännu inte vidtagit några åtgärder med anledning av anbudet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.21-2018