2015-10-05

Kan man få betalt i förskott?

Vi har vunnit ett kontrakt om uppförande av ett flerbostadshus (totalentreprenad ABT 06). Eftersom vi använder prefabricerade väggelement, har vi höga kostnader i början av projektet, innan produktionen på plats faktiska har kommit igång. Beställaren menar att vi inte har rätt till betalning i förskott. Vad gäller?

Huvudregeln enligt ABT 06 kap 6 § 12 är att betalning erläggs enligt betalningsplan. Om parterna inte har avtalat om någon betalningsplan gäller i stället att beställaren är skyldig att betala ”för utfört kontraktsarbete”. Detta innebär att det är upp till parterna själva att komma överens om en betalningsplan som passar för det specifika projektet. Om entreprenören har stora kostnader tidigt i ett projekt, exempelvis för att köpa in kostsamma anläggningar som ska installeras i entreprenaden eller för att prefabricera delar av byggnaden, är det skäligt att detta tas i beaktande vid upprättandet av betalningsplanen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.28 – 2015