2016-11-01

kan vi få ersättning för en avbruten upphandling?

Vi kom etta i ett upphandlingsförfarande och utgick ifrån att vi skulle bli tilldelade kontraktet. Vi möttes dock av beskedet att myndigheten skulle avbryta upphandlingen för att vårt anbud överskred den satta budgeten. Vi har lagt ned en massa tid och kostnader på att räkna på anbudet. Får de göra så i ett så sent skede? Vi vill gärna få ersättning för alla våra kostnader ¬– kan vi det?

En upphandling får bara avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Ett sådant skäl kan vara att de inkomna anbuden är högre än vad myndighetens budget tillåter. Vi råder dig till att ringa myndigheten och ta reda på vad det budgeterade priset var. Myndigheten måste nämligen kunna visa att anbudspriserna verkligen överstiger de budgeterade medlen. Passa även på att fråga om myndigheten planerar att gå ut med en ny upphandling inom kort. I bästa fall gör myndigheten ett omtag och anpassar uppdraget till den budget de har. Då kan ni använda delar av ert anbud till nästa förfarande. Möjligheterna att få skadestånd för era nedlagda kostnader är relativt små. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.32– 2016