2016-06-02

Kostnader för handverktyg?

Vi har fått en faktura från vår underentreprenör för kostnader för handverktyg (skruvdragare, skiftnycklar, skjutmått etc). Vi har avtalat om ett visst timpris per byggnadsarbetare samt ersättning för material och hjälpmedel (+ 15 %). Vad gäller?

Handverktyg ingår normalt i timpriset för byggnadsarbetare. Det handlar om verktyg som en arbetare normalt har som personlig utrustning, exempelvis hammare, tumstock, vattenpass, skruvdragare etc. Om det istället handlar om verktyg som normalt används av flera samt egna eller inhyrda maskiner så debiteras dessa istället som hjälpmedel. För att förenkla debitering vid löpande räkning, där AB 04/ABT 06 utgör avtalsinnehåll, kan Formulär LR06 (Ersättningsgrunder för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning) tillämpas. Här finns en möjlighet att avtala om ett påslag för handverktyg och mindre redskap. Om så ej har skett faller kostnaden för handverktyg in under timpriset för arbetare (AB 04/ABT 06 kap. 6 § 9 p 3). Till detta formulär finns även ett dokument med exempel på handverktyg och mindre redskap. Er underentreprenör har därför inte rätt till ersättning för eller påslag/entreprenörarvode på handverktygen utöver det avtalade timpriset. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.18 – 2016