2014-03-13

Krav på vite trots att bygget var klart i tid

Vi har färdigställt våra arbeten till den 31 december enligt vårt kontrakt som baseras på AB 04.Vi har nu fått ett viteskrav från vår beställare för två veckors försening. Är detta korrekt? Beställaren kallade till slutbesiktning den 14 januari då entreprenaden också godkändes.

Av AB 04 framgår att beställaren har rätt till vite för varje påbörjad vecka som entreprenören överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställandet som ska gälla enligt AB 04 kap 4 § 2 eller § 3. Enligt dessa paragrafer ska kontraktsarbetena vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning vid kontraktstidens utgång. Om kontraktet föreskriver att entreprenaden ska vara färdigställda den 31 december har ni i ert fall färdigställt den i rätt tid. Entreprenaden är då tillgänglig för slutbesiktning. Att beställaren därefter inte har möjlighet att hålla slutbesiktningen samma dag utan först den 14 januari är ett förhållande som ligger på beställarens sida. Beställaren har inte rätt till förseningsvite för dessa två veckor. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.42-2013