2013-07-11

Krävs faktura för preskriptionsavbrott?

I AB 04 kap 6 § 19 finns en regel om att entreprenören ska framställa sitt krav till beställaren inom sex månader efter entreprenadens godkännande. Måste detta ske i fakturaform? Nej, ett så kallat preskriptionsavbrott enligt ovanstående regel kan göras antingen i form av en faktura (vanligtvis) eller genom att entreprenören på annat sätt skriftligen anmäler sitt krav inom fristen. Om entreprenören exempelvis framställer ett krav på ersättning i ett brev så kan detta utgöra ett preskriptionsavbrott. En förutsättning är dock att det framstår som ett klart och tydligt krav på ersättning för utförda arbetena. Entreprenören måste därefter fakturera för att kunna få betalning. Observera att för kontraktssumma och moms är preskriptionstiden två år istället för sex månader. Regeln har även vissa undantag för okända fakturor och för fordringar som avser arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång.