2017-02-08

Måste vi ge garanti enligt konsumenttjänstlagen?

Vi har utfört ett arbete åt en bostadsrättsförening och fått betalt för det. Något skriftligt avtal finns inte och det framgår därför inte vilket regelverk som gäller. Min fråga är om garantitiden i konsumenttjänstlagen gäller eller om vi kan eller bör erbjuda en annan tid?

Konsumenttjänstlagen reglerar endast förhållandet när en näringsidkare utför arbete åt en privatperson. Den lagen blir alltså inte tillämplig i detta fall då bostadsrättsföreningen är en juridisk person. Dessutom omfattar garantitiden i den lagen endast småhusentreprenader. Eftersom ni inte kommit överens om att AB 04 eller ABT 06 ska gälla mellan er, omfattas arbetet inte heller av garantitiden i dessa standardavtal. Ni har således ingen skyldighet att lämna en garanti i detta fall. Det är helt upp till er om ni i efterhand vill erbjuda en garanti på arbetet eller materialet. Ni får göra en affärsmässig bedömning av vad ni har att vinna eller förlora på detta. Även om någon garanti inte skulle gälla kan ni förstås ha ett ansvar för eventuella fel i de av er utförda arbetena. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.3 – 2017