2013-07-09

Materialkostnad

Vem har rätt att ta del av rabatter hos materialleverantören, beställaren eller entreprenören?

Vid materialinköp är det inte ovanligt att entreprenören erhåller viss rabatt hos material­leverantören. Det kan antingen vara en generell årsomsättningsrabatt för alla materialinköp eller en direkt rabatt vid specifika inköp, s.k. kassarabatt. Direkta kassarabatter, d.v.s. rabatt lämnad direkt vid inköp (på kvitto eller faktura) skall komma beställaren till godo för det material som ingår i entreprenaden. Entreprenören kan inte fakturera ett högre pris än det som står på kvittot/fakturan (AB 04 6:9 punkt 1 och 6:10 punkt 2) oavsett vad materialleverantören har för ordinarie pris på materialet. Därutöver har entreprenören rätt att fakturera avtalat materialpåslag (kap 6 § 9 punkterna 1 och 8a). En årsomsättningsrabatt som entreprenören får på alla sina inköp hos materialleverantören och som inte specificeras direkt på kvittot/fakturan inberäknas i entreprenörarvodet (6:10 punkt 1). En årsomsättningsrabatt redovisas inte i den enskilda entreprenaden mellan en beställare och en entreprenör. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.39 - 2011