2016-04-08

När är en upphandling avslutad?

Vi har vunnit en upphandling och tecknat ett ramavtal för byggservice åt ett kommunalt bolag. Nu menar bolaget dock att vi inte uppfyller ett visst ska-krav som ställdes, så beställaren har hävt ramavtalet och tänker teckna ett nytt avtal med tvåan i upphandlingen

En upphandling är att anse som avslutad först efter att det har meddelats ett tilldelningsbeslut, avtalsspärren har löpt ut och det har tecknats ett avtal med den vinnande entreprenören (eller entreprenörerna om det är frågan om ett ramavtal med flera antagna entreprenörer). I och med att en upphandling är avslutad är det inte möjligt att ”gå tillbaka” och göra en ny utvärdering av de tidigare inkomna anbuden. I stället måste den upphandlande myndigheten göra om hela upphandlingen. Vad gäller en eventuell rätt till skadestånd om avtalet har hävts på felaktiga grunder återkommer vi till i en annan fråga. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 11- 2016