2017-09-08

När slutar en försening och när måste vi betala vite?

Vi har byggt om trapphus åt ett kommunalt bostadsbolag. Enligt vårt avtal ska arbetena vara färdiga en viss tidpunkt och ett visst vite ska utgå vid försening. Vi har också avtalat att standardavtalet AB 04 ska vara en del av avtalet. Vi blev försenade med arbetena (vi saknar rätt till tidsförlängning). Entreprenaden är nu godkänd vid slutbesiktning och beställaren vill att vi betalar vite. När upphörde förseningen och till vilken tidpunkt måste vi betala vite?

Av AB 04 (och ABT 06) kap. 5 § 3 framgår att entreprenören ska betala vite enligt kontraktshandlingarna för varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställandet som ska gälla enligt kap. 4 § 2 eller 3. Detta innebär att förseningen upphör i och med att entreprenaden är så färdigställd att den kan godkännas vid slutbesiktning samt att vite inte ska betalas för tid efter denna tidpunkt. Färdigställandetidpunkten är alltså slutpunkt för förseningen och vitesberäkningen.  Publicerad i tidningen byggindustrin nr.23– 2017