2013-07-10

Neka bostadsrättsköpare

Vi säljer nyproducerade bostadsrätter. På vilka grunder kan vi neka en intresserad bostadsrättsköpare?

När det rör sig om försäljning av nyproducerade bostadsrätter som upplåts för första gången så råder avtalsfrihet. Styrelsen har möjlighet att neka oönskade köpare medlemskap i föreningen utan att ange något särskilt skäl för detta. Detta förutsätter givetvis att nekandet inte är diskriminerande – det är förbjudet att neka en köpare på grund av t.ex. dennes etnicitet, utseende eller sexuella läggning. Styrelsen kan inte heller neka en köpare som har tecknat förhandsavtal, enligt 2 kap 9 § bostadsrättslagen. Om köparen har betalat förskott för bostadsrätten så måste styrelsen ha särskilda skäl för att kunna neka denne. Svaret är alltså att ni får neka köparen om skälet till detta inte är diskriminerande, och förutsatt att köparen inte har betalat förskott. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.24 - 2012