2017-12-18

Nya krav från kund kräver underrättelse för ersättning

Mitt företag har nyligen anlagt ett torg med smågatsten åt en kommun. När vi lämnade vårt anbud räknade vi på en sten som uppfyllde funktionskravet i förfrågningsunderlaget. Vid startmötet meddelade kommunens arbetsledare att de ville att vi skulle använda oss av en mindre sten än den vi hade räknat med i vårt anbud. Vi beställde den mindre stenen och utförde arbetena enligt önskemålen. Den mindre stenen var dyrare än den vi räknat med och nu vill vi ha ersättning för den extra kostnad detta inneburit. Har vi rätt till det? ABT 06 gäller.

Om den sten ni har räknat med i anbudet uppfyller de funktionskrav som kommunen ställt upp i förfrågningsunderlaget och det inte av kontraktshandlingarna framgår något krav på att stenen ska vara av en viss storlek, skulle ni ha hanterat kommunens begäran som ett ÄTA-arbete. Av ABT 06 kap. 2 § 7 följer att ni i en sådan situation, utan dröjsmål och senast innan projektering av ÄTA-arbetet hade påbörjats, skulle ha underrättat kommunen om att ni ansåg att arbetet berättigade till särskild ersättning utöver kontraktssumman. Om ni inte har underrättat kommunen på detta sätt har ni som huvudregel inte rätt till ersättning för detta arbete utöver kontraktssumman. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.37-2017