2015-02-19

Nya regler om rot-avdrag

Jag har hört att det kommit nya regler om hur man ansöker om ROT-avdrag som innebär att man ska redovisa antalet arbetade timmar. Kommer det att påverka mitt bolag som enbart har fastprisentreprenader mot konsument?

Det stämmer att riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Från och med den 1 april 2015 ska du lämna in ansökan om utbetalning av rot- och rutarbete elektroniskt. Dessutom behöver din ansökan innehålla något fler uppgifter än idag. Din begäran om utbetalning ska innehålla uppgift om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts. De begärda uppgifterna ska fyllas i oberoende av om arbetet skett på löpande räkning eller till fast pris. Du kommer alltså att vid arbete på fast pris där timmar normalt inte redovisas mot kunden ändå att behöva redovisa antalet faktiskt arbetade timmar gentemot Skatteverket. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.4 – 2015