2018-03-12

Nya uppgifter i förfrågningsunderlag

Hur sent kan en upphandlande myndighet lägga till ny information i sitt förfrågningsunderlag?

Efter att upphandlingen har annonserats är huvudregeln att en upphandlande myndighet inte får lägga till några nya uppgifter i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten får dock förtydliga sin tidigare information och ska även på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten. Sådana upplysningar ska av den upphandlande myndigheten som huvudregel lämnas senast sex dagar före angiven sista dag för anbud. Leverantören måste dock begära dessa upplysningar i god tid. Alla kompletterande upplysningar ska skriftligen lämnas till alla leverantörer på ett sätt så att leverantörer kan ta del av informationen. Du som anbudslämnare bör därmed regelbundet kontrollera om det har publicerats något under ”frågor - svar” för att vara säker på att ha den senaste informationen. Observera att anbudstiden ska förlängas om den upphandlande myndigheten under anbudstiden exempelvis skulle göra några väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.07-2018