2014-09-22

Nyckel går inte att ha som påtryckningsmedel

Vi har byggt ett hus åt en privatperson och de betalar inte vår slutfaktura. Får vi som påtryckningsmedel vägra att lämna över nyckeln?

Om konsumenten inte fullgör sin betalningsskyldighet under pågående entreprenad kan det ibland vara lämpligt att avbryta arbetet. Det har entreprenören rätt till, under vissa villkor som anges i konsumenttjänstlagen. Enligt konsumenttjänstlagen får en näringsidkare vägra lämna ut lös egendom som konsumenten överlämnat till honom, om konsumenten vägrar betala för tjänsten, till exempel en bil som lämnats in på en verkstad. Bestämmelsen gäller dock bara lös egendom och kan inte tillämpas på en nyckel till ett nyproducerat hus. En nyckel räknas nämligen som tillbehör till fast egendom och får inte kvarhållas i avvaktan på att konsumenten betalar slutfakturan. Vid godkänd slutbesiktning ska nyckeln alltså överlämnas till konsumenten, även om det råder tvist om någon faktura. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.26 – 2014