2013-07-09

Nytt ROT-avdrag - men vilka standardavtal gäller?

Vilket standardavtal ska användas när man utför ROT-arbeten på uppdrag av privatpersoner?

ROT-avdrag kommer enligt förslaget till nya regler att medges vid reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en lägenhet som ägs av den som begär skattereduktion. Skattereduktionen medges bara för arbetskostnaden. Utgifter för material, utrustning och resor räknas således inte in. Observera att ROT-avdraget inte gäller vid nybyggnad . Vid reparation, renovering och ombyggnad skall Hantverkarformuläret 09 (ny version av RO 05) användas. För tillbyggnad av småhus används istället Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09 (ny version av ABS 05). Båda dokumenten kompletterar de tvingande reglerna i konsumenttjänstlagen. I de flesta fall där ROT-avdraget är aktuellt kommer således Hantverkarformuläret att användas. För såväl ABS 09 som Hantverkarformuläret 09 finns kontraktsformulär som bör användas. Både standardavtal och kontraktsformulär finns för nedladdning på www.bygg.org/Affarsavtal.asp . Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.5 - 2009