2016-12-07

Offentlig upphandling genom lottning

Vi har lämnat anbud i en upphandling med tilldelningskriteriet lägsta pris. Av tilldelningsbeslutet framgår att vi och en annan anbudsgivare hade samma lägsta pris. Myndigheten lottade mellan våra anbud och bestämde därefter att avtal skulle tecknas med den andra anbudsgivaren. Får de göra så? Det stod inget om lottning i förfrågningsunderlaget.

Ett upphandlingsförfarande ska genomföras på ett öppet sätt och vara förutsebart för anbudsgivarna. Utgångspunkten är därför att det ska framgå av förfrågningsunderlaget hur anbudsprövningen ska göras. Lottning är ett allmänt vedertaget förfarande för att avgöra utgången när lika fall står mot varandra och vanliga urvalsregler inte räcker till. Lottning gynnar inte heller någon av deltagarna på någon annans bekostnad. En upphandlande myndighet anses därför ha möjlighet att låta lotten avgöra utgången av en upphandling när två lika anbud med lägsta pris har lämnats, även om metoden inte har redovisats i förfrågningsunderlaget. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.37– 2016