2014-03-13

Omförhandla á-pris

Vi har fått utföra betydligt mer arbete (40 procent) än vad som framgick i förfrågningsunderlaget. Kan vi omförhandla vårt á-pris? Vårt avtal baseras på AB 04.

I AB 04 kap 6 § 6 framgår att avtalat á-pris gäller fram till part skriftligen anmält att á-priset inte längre gäller. Rätt att omförhandla á-priset har ni när ni får en 25 procentig ökning eller minskning av sådant arbete som á-priset avser. Det måste även motsvara minst 0,5 procent av den totala kontraktssumman. Under förutsättning att den 40 procentiga ökningen av ert arbete motsvarar minst 0,5 procent av kontraktssumman har ni rätt att omförhandla ert á-pris för denna kategori. Ni skall skriftligen anmäla detta till er beställare. Omförhandlingen gäller endast resterande arbete, ni kan alltså inte fakturera ett tillägg för sådant arbete som redan har utförts och fakturerats. Notera även att regeln gäller både för beställaren och entreprenören. Det är alltså möjligt att göra avdrag från avtalat á-pris. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.20 - 2013